Granulaty gumowe dzięki temu, że posiadają bardzo dobre własności pochłaniania dźwięku, bez najmniejszych przeszkód mogą być stosowane jako rdzenie dźwiękochłonne umieszczane przede wszystkim w przegrodach dwuściennych. Najlepszym izolatorem w wielu sytuacjach zawsze będzie guma, która jest gładka, lita, charakteryzuje się dużą masą objętościową, wykazuje się dużym tłumieniem oraz jej cechą charakterystyczną jest stosunkowo mała porowatość.

 

W przypadku powszechnego wykorzystywania przegród wielokrotnych ze szczeliną powietrzną (zdecydowanie częściej niż jednokomorowe są to przegrody dwukomorowe), granulaty gumowe odpowiadają za poprawienie izolacyjności akustycznej w każdej istniejącej przegrodzie. Warto jednak wiedzieć, że im większa jest przestrzeń pomiędzy poszczególnymi przegrodami, tym większe ryzyko, że w takim przypadku izolacyjność może być nieco niższa niż w pozostałych przypadkach. Aby zwiększyć zatem izolacyjność przegrody, wszelkie szczeliny zostać powinny specjalnym, odpowiednio dźwiękochłonnym materiałem. Wówczas nie tylko podwyższa się izolacyjność, ale również wyrównuje się zaniżenie izolacyjności spowodowane wieloma czynnikami.