Jeśli mimo sprawnie działającego ogrzewania, zamkniętych okien i drzwi mamy zimą wrażenie, że w domu jest zbyt chłodno, jedno z pomieszczeń jest wyraźnie bardziej wychłodzone niż inne, lub borykamy się z problemami zawilgoceń warto poprosić o pomoc firmę zajmującą się badaniem szczelności budynków.
Testy szczelności budynku to ważne badanie, którego wynik daje świadectwo, czy budynek został wykonany starannie, oraz, w przypadku wykrycia ewentualnych nieszczelności pozwala je zlokalizować i naprawić szkodę.

 

Jeśli powietrze zewnętrzne dostaje się do naszego domu w sposób niekontrolowany narażamy się na podwyższone koszty ogrzewania, oraz na ryzyko powikłań zdrowotnych wynikających z mieszkania w zawilgoconych pomieszczeniach.
Testy szczelności budynku wykonuje się za pomocą montowanego w drzwiach osłoniętego kurtyną wiatraka wtłaczającego do wnętrza domu nadciśnienie lub podciśnienie oraz mierzeniu za pomocą programu komputerowego czasu w jakim niweluje się różnica ciśnień. Następnie za pomocą kamery termowizyjnej lokalizuje się skąd ucieka powietrze.
Testy szczelności są ważne przed odbiorem nowo wybudowanego budynku, bowiem jeśli jest on nieszczelny inwestor ma prawo wymagać od dewelopera lub firmy budowlanej naprawy szkody.