Najlepszym przykładem architektury gotyckiej w Polsce jest Zamek Krzyżacki w Malborku, jest to trzyczęściowa twierdza obronna składająca się z zamku średniego, zamku niskiego i zamku wysokiego. Przygotowania do budowy trwały bardzo długo. Na początku zajęto się wycinką lasów i gromadzeniem materiałów budowlanych. Najwięcej wysiłku włożono w produkcję cegieł i dachówek. Jako ciekawostkę można podać, że do budowy zużyto 4 480 000 cegieł z czego 1 280 000 na wzniesienie pierwszych murów obronnych, a 3 200 000 na budowę zamku właściwego. Do 1457 roku Zamek ten był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego a miasto stolicą państwa zakonnego. W tym roku został kupiony przez króla Polskiego i od tej pory stał się jedną z rezydencji królów polskich i było tak do 1772 kiedy zamek przejęli prusacy. Przerobili oni zamek wysoki na koszary a w Pałacu Wielkich mistrzów utworzyli fabrykę i mieszkania dla robotników. Przez kolejne wieki zamek był zmieniany i przebudowany a podczas wojen niszczony, ale zawsze starano się przywrócić mu dawną świetność. W roku 1997 zamek został zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO.