Niestety mimo wielu akcji uświadamiających, w dalszym ciągu nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele korzyści można osiągnąć, stosując zasadę oszczędnego i racjonalnego gospodarowania energią. Od jakiegoś czasu obowiązkowa jest certyfikacja energetyczna Warszawa. Z całą pewnością to znacznie bardziej skuteczniejsze, niż podejmowanie prób podnoszenia świadomości ludzi odnośnie całej listy korzyści, jakie można osiągnąć podejmując się oszczędzania energii. Społeczeństwo bowiem bardzo szybko przyzwyczaja się do pewnych zachowań, odgórnie narzucanych przez panujące przepisy prawne.

 

Choć nie zawsze regulacje są w pełni akceptowalne z puntu widzenia ideologicznego, to jednak przez zdecydowaną większość społeczeństwa czynności te są wykonywane. Prawdę jest, że zdecydowana większość funkcjonujących już od dość długiego czasu budynków mieszkalnych i użytkowych, w wyniku przeprowadzanej certyfikacji, otrzyma bardzo niskie oceny. Takie bardzo niskie noty mogą uświadomić przynajmniej niektórym właścicielom oraz zarządcom budynków, że och gospodarowanie ilością dostarczanej do budynku energii jest co najmniej niewłaściwe.