Na liście światowego dziedzictwa UNECO znajduje się wiele obiektów architektonicznych Polski. Są to między innymi: Stare miasto Krakowa, które rozciąga się u stóp Zamku Królewskiego na Wawelu. XII wieczne miasto kupieckie posiada największy w Europie rynek, liczne kamieniczki kupieckie i bogato wyposażone kościoły i pałace. Stare miasto w Warszawie, które jest najstarszym osiedlem mieszkalnym miasta będącym zwartym zespołem architektury zabytkowej przeważnie z XVII i XVIII w. o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych. Zamojskie Stare Miasto, które zostało wybudowane od podstaw według planu wykonanego przez włoskiego architekta jaki nawiązywał do stylu miast włoskich i miast idealnych. Znajduje się tu wiele zbytków do których zalicza się budynki świeckie jak dawny pałac Zamoyskich, kościoły i dawne budynki sakralne. Średniowieczny Zespół Miejski Torunia, składający się z trzech głównych części: Starego Miasta, Nowego Miasta i terenu dawnego zamku krzyżackiego. Kolejnymi są: Zamek krzyżacki w Malborku, Kalwaria Zebrzydowska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy oraz drewniane kościoły Małopolski i Hala Ludowa we Wrocławiu.