Zanim wybierze się interesujący projekt domu, który spełnia w większości nasze wymagania trzeba się dobrze zastanowić nad nim badając go bardzo dokładnie na wielu płaszczyznach. W końcu dom buduje się zazwyczaj raz w życiu i jest to największa inwestycja niejednokrotnie będąca stałą w domowym budżecie przez wiele lat.

Duże znaczenie ma działka. Istotne jest jej położenie, wielkość, kształt, teren a także uzbrojenie – czyli media, oraz infrastruktura. Ściśle z tym powiązane są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, które mogą zniweczyć plany na realizację wcześniej wybranego domu. O tym decydują odpowiednie instytucje urzędowe, więc zanim cokolwiek się kupi warto najpierw dopytać się o stawiane wymagania. Po tych krokach trzeba w spokoju rozważyć wielkość i układ powierzchni użytkowej domu. Od tych rzeczy zależy komfort mieszkania, indywidualny dla każdego inwestora. Istotne są również rozwiązania architektoniczne w odniesieniu do realnych potrzeb inwestora i jego upodobań estetycznych oraz wizualnych. Nie mniej ważna jest ergonomiczność i ekonomia a na nią mają wpływ wszelakie rozwiązania instalacyjne czy użyte materiały. Konieczne jest zestawienie tych wszystkich rzeczy ze źródłem finansowania budowy jak również określenia czasu na wykonanie inwestycji.

Profesjonalne biuro projektowe pomoże w zebraniu tych wszystkich istotnych rzeczy w jedną całość, co będzie punktem wyjścia do wybrania najlepszego projektu, bądź stworzenia całkiem indywidualnego rozwiązania. Ważne by te prace wykonywać z profesjonalistą najwyższej klasy.