Architektura jest to czynność projektowania i konstrukcji budynków oraz innych struktur przez ludzi lub komputer, głównie dla zapewnienia schronienia. Głównym zadaniem architektów jest zapewnienie potrzeb przestrzennych i mieszkaniowych w pewnych grupach. Prace architektoniczne postrzegane są jako symbole kulturowe i polityczne. Historyczne cywilizacje często znane są głównie z ich architektonicznych osiągnięć. Takie budowle jak egipskie piramidy czy rzymskie Koloseum są symbolami kulturowymi. Projektowanie elementów budynków i ich wyposażenia zajmuje się architektura zieleni, czy architektura wnętrz. Słowo “architektura” pochodzi od łacińskiego “architektura” i oznacza budowniczy. Obiekt, dzieło architektury, powinien odpowiadać zamierzonej funkcji, wymaganiom ekonomicznym i estetycznym, a przede wszystkim oczekiwaniom użytkowników jego powierzchni. Stworzenie obiektów architektonicznych wymaga współpracy z innymi naukami jak: sztuka, inżynieria, budownictwo, urbanistyka czy nauki ekonomiczne.