Wiek XXI wprowadza nieznane dotąd formy i materiały. Architekci mogą projektować formy bardzo finezyjne, nie konstrukcja jest wyzwaniem lecz lekkość i elegancki wygląd. Architektura początku XXI w chętnie sięga do popularnego w XX w. surowego betonu. Najlepsze nowe budynki nie odpychają już jednak chłodem i ciężarem, są lżejsze łączone z drewnem i zielenią o wielu ekologicznych rozwiązaniach technicznych. Polska architektura XXI w. budzi mieszane uczucia. Wolny rynek otworzył przed budownictwem wielkie możliwości jakich wcześniej nie było co jest bardzo korzystne zwłaszcza dla kultury, ale obiektom daleko do światowej awangardy. Młodzi polscy architekci znajdują pracę w znanych zagranicznych pracowniach ale niestety często nie pod swoim nazwiskiem. W Europie szkolnictwo architektoniczne jest na najwyższym poziomie w Holandii. Są tam szkoły nie tylko dla architektów ale i deweloperów. W architekturze ślad pozostaje na długo, jest odbiciem tego jak myśleliśmy i tworzyliśmy, jaki był nasz poziom intelektualny.