Kultura Japońska charakteryzuje się wyjątkowym szacunkiem dla natury. Japończycy czują się częścią przyrody, występuje u nich duże zamiłowanie do przestrzeni i symetrii również w architekturze. Kult przyrody najbardziej widoczny jest w architekturze świątyń i ich otoczeniu. Świątynia w Ise zbudowana została bez użycia gwoździ z drzewa cyprysowego i pokryta korą. Całość umieszczona jest na balach. Jako ciekawostkę można podać to, że od 685r. Świątynia ta co dwadzieścia lat przebudowywana jest na nowo przy użyciu takich samych materiałów. Wraz z przybyciem do Japonii buddyzmu duży wpływ w architekturze zaczęła przejawiać architektura chińska. Nowością było krycie dachów ceramiką. Kiedy w drugie połowie XIX w. skończyła się izolacja Japonii od reszty świata i cesarz po wielu wiekach odzyskał władze nastąpił przełom w architekturze. Japończycy zaczęli wprowadzać unowocześnienia w swoich budowlach. Obecnie w Japonii przeplatają się budowle tradycyjne z bardzo nowoczesnymi biurowcami, wszystko to sprawia, że architektura tego kraju jest wyjątkowa i niepowtarzalna.